Podcast

Letné pásmo rozhovorov o digitálnych technológiách a ich spoločenskom a etickom rozmere.

Dvaja moderátori – Juraj Podroužek (IT manažér a filozof) a Miroslav Pikus (IT konzultant a publicista) plus ich hostia.

Podcast E-tika pripravilo multimediálne centrum pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12 v spolupráci so spolkom E-tika. Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.