O projekte

Digitálne technológie nám zlepšujú a zjednodušujú život. Ale vyvolávajú aj nové otázky. 

Stáva sa, že niečo vypustíme von a až potom prichádzame na možné nežiaduce dopady na ľudí a spoločnosť. 

Poďme skúmať ako tomu predchádzať a ako myslieť eticky pri dizajne, vývoji, nasadzovaní a používaní nových technológií.