e-tika.sk

etickéspoločenské dopady informačných technológií

 

 

digitálne technológie nám zlepšujú a zjednodušujú život. Ale vyvolávajú aj nové otázky.

 

stáva sa, že niečo vypustíme von a až potom prichádzame na možné nežiaduce dopady na ľudí a spoločnosť.

 

poďme skúmať ako tomu predchádzať a ako myslieť eticky pri dizajne, vývoji, nasadzovaní, aj používaní nových IT.

 

kto sme

 

 

kým si spravíme riadny web, tu je aspoň pár liniek:

 

 

kontakt: